K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej , odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

  • niecka rekreacyjna– sprawozdanie z badań L/0/03/2022/285/FM/3 z dnia 20.04.2022 r.,

  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań  L/0/03/2022/285/FM/4 z dnia 20.04.2022 r.,

  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań L/0/03/2022/285/FM/2 z dnia 20.04.2022 r.,

 

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Badania:

L_0_03_2022_285_FM_2

L_0_03_2022_285_FM_3

L_0_03_2022_285_FM_4

Załącznik(i)

Skip to content