K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej , odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

  • niecka rekreacyjna– sprawozdanie z badań L/0/04/2022/310/FM/C/6 z dnia 9.05.2022 r.,

  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań  L/0/04/2022/310/FM/7 z dnia 9.05.2022 r.,

  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań L/0/04/2022/310/FM/C/5 z dnia 9.05.2022 r.,

 

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Badania:

L_0_04_2022_310_FM_7

L_0_04_2022_310_FM_C_2

L_0_04_2022_310_FM_C_3

L_0_04_2022_310_FM_C_4

L_0_04_2022_310_FM_C_5

L_0_04_2022_310_FM_C_6

Skip to content