K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej , odpowiada wymaganiom  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach  tj.:

  • niecka rekreacyjna– sprawozdanie z badań L/0/04/2022/311/FM/2 z dnia 16.05.2022r.,
  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań L/0/04/2022/310/FM/7 z dnia 9.05.2022r.,
  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań L/0/04/2022/310/M/C/12 z dnia 9.05.2022r.,

 

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Badania:

L_0_04_2022_310_M_C_8

L_0_04_2022_310_M_C_9

L_0_04_2022_310_M_C_10

L_0_04_2022_310_M_C_11

L_0_04_2022_310_M_C_12

L_0_04_2022_311_FM_2

Skip to content