K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej , odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

– niecka rekreacyjna- sprawozdanie z badań L/0/04/2022/313/FM/2 z dnia 23.05.2022r.,
– niecka sportowa- sprawozdanie z badań  L/0/04/2022/313/FM/1 z dnia 23.05.2022r.,
– wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań L/0/04/2022/313/FM/3 z dnia 23.05.2022r.,

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Badania:

L_0_04_2022_313_FM_1

L_0_04_2022_313_FM_2

L_0_04_2022_313_FM_3

Załącznik(i)

Skip to content