K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej , odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

– niecka rekreacyjna- sprawozdanie z badań L/0/05/2022/44/FM/C/1 z dnia 6.06.2022r.,
– niecka sportowa- sprawozdanie z badań  L/0/05/2022/44/FM/6 z dnia 6.06.2022r.,
– wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań L/0/05/2022/44/FM/C/2 z dnia 6.06.2022r.,

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Badania:

L_0_05_2022_44_FM_3

L_0_05_2022_44_FM_4

L_0_05_2022_44_FM_5

L_0_05_2022_44_FM_6

L_0_05_2022_44_FM_C_1

L_0_05_2022_44_FM_C_2

Skip to content