Tarnobrzeg , 5.07.2022r. 

K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej , odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

  • niecka rekreacyjna- sprawozdanie z badań L/0/05/2022/51/FM/1 z dnia 27.06.2022r.,
  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań L/0/05/2022/46/FM/1 z dnia 20.06.2022r.,
  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań
    L/0/05/2022/46/FM/3 z dnia 20.06.2022r.,

 

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Badania:

L_0_05_2022_51_FM_1

Załącznik(i)

Skip to content