Tarnobrzeg , 15.07.2022 r.

K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej , odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

  • niecka rekreacyjna– sprawozdanie z badań L/0/05/2022/49/FM/1 z dnia 11.07.2022r.,

  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań  L/0/05/2022/48/FM/6 z dnia 4.07.2022r.,

  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań L/0/05/2022/48/FM/C/2 z dnia 4.07.2022r.,

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Badania:

L_0_05_2022_49_FM_1

Załącznik(i)

Skip to content