Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej , odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

  • niecka rekreacyjna– sprawozdanie z badań M/17/12/2020/24/FM/1 z dnia 30.08.2021r.,

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Badania:

M_17_12_2020_24_FM_1

Załącznik(i)

Skip to content