K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej , odpowiada wymaganiom  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach  tj.:

–  niecka rekreacyjna- sprawozdanie z badań L/0/09/2022/170/FM/1 z dnia 17.10.2022r.,L/0/09/2022/171/FM/1 z dnia 24.10.2022r.

–  niecka sportowa- sprawozdanie z badań  L/0/09/2022/170/FM/3 z dnia 17.10.2022r.,

– wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań  L/0/9/2022/170/FM/3 z dnia 17.10.2022r.,

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Badania:

L_0_09_2022_170_FM_1

L_0_09_2022_170_FM_3

L_0_09_2022_170_FM_4

L_0_09_2022_171_FM_1

Skip to content