K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej , odpowiada wymaganiom  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach  tj.:

  • niecka rekreacyjna– sprawozdanie z badań L/0/09/2022/177/FM/C/4 z dnia  7.11.2022r.
  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań L/0/09/2022/177/FM/6 z dnia 7.11.2022r.,
  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań L/0/9/2022/177/FM/C/5 z dnia 7.11.2022r.,

 

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Badania:

L_0_09_2022_177_FM_6

L_0_09_2022_177_FM_C_4

L_0_09_2022_177_FM_C_5

Załącznik(i)

Skip to content