K O M U N I K A T

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej , odpowiada wymaganiom  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach  tj.:

  • niecka rekreacyjna– sprawozdanie z badań L/0/09/2022/179/FM/1 z dnia  21.11.2022r.
  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań L/0/09/2022/179/FM/2 z dnia 21.11.2022r.,
  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań L/0/09/2022/179/FM/3 z dnia 21.11.2022r.,

 

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Badania:

L_0_09_2022_179_FM_1

L_0_09_2022_179_FM_2

L_0_09_2022_179_FM_3

Załącznik(i)

Skip to content