K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej , odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

  • niecka rekreacyjna– sprawozdanie z badań L/0/09/2022/173/FM/C/1 z dnia 5.12.2022r.

  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań  L/0/09/2022/173/FM/6 z dnia 5.12.2022r.,

  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań  L/0/09/2022/173/FM/C/2 z dnia 21.11.2022r.,

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Badania:

L_0_09_2022_173_FM_3

L_0_09_2022_173_FM_4

L_0_09_2022_173_FM_5

L_0_09_2022_173_FM_6

L_0_09_2022_173_FM_C_1

L_0_09_2022_173_FM_C_2

Skip to content