K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej , odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

• niecka rekreacyjna- sprawozdanie z badań  L/0/09/2022/174/FM/1 z dnia 12.12.2022r.
• niecka sportowa- sprawozdanie z badań L/0/09/2022/175/FM/2 z dnia 19.12.2022r.,
• wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań L/0/09/2022/175/FM/3 z dnia 19.12.2022r.,

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Badania:

L_0_09_2022_174_FM_1

Załącznik(i)

Skip to content