K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej , odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

• niecka rekreacyjna- sprawozdanie z badań L/0/12/2022/443/FM/1 z dnia 27.02.2023r.
• niecka sportowa- sprawozdanie z badań L/0/12/2022/442/FM/3 z dnia 20.02.2023r.,
• wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań L/0/12/2022/442/FM/1 z dnia 20.02.2023r.,

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Badania:

L_0_12_2022_443_FM_1

Załącznik(i)

Skip to content