Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej , odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

  • niecka rekreacyjna– sprawozdanie z badań M/0/08/2021/232/FM/C/5 z dnia 6.09.2021r.,

  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań  M/0/08/2021/232/FM/4 z dnia 6.09.2021r.,

  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań M/0/08/2021/232/FM/C/6 z dnia 6.09.2021r.,

 

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Badania:

M_0_08_2021_232_FM_1

M_0_08_2021_232_FM_2

M_0_08_2021_232_FM_3

M_0_08_2021_232_FM_4

M_0_08_2021_232_FM_C_5

M_0_08_2021_232_FM_C_6

Skip to content