K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej , odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

• niecka rekreacyjna- sprawozdanie z badań L/0/02/2023/378/FM/1 z dnia 24.07.2023r.
• niecka sportowa- sprawozdanie z badań  L/0/02/2023/377/FM/3 z dnia 18.07.2023r.
• wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań  L/0/02/2023/377/FM/1 z dnia 18.07.2023r.

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Badania:

L_0_06_2023_375_FM_3

L_0_06_2023_375_FM_4

L_0_06_2023_375_FM_5

L_0_06_2023_375_FM_6

L_0_06_2023_375_FM_C_1

L_0_06_2023_375_FM_C_2

L_0_06_2023_375_M_C_7

L_0_06_2023_375_M_C_8

L_0_06_2023_376_FM_1

L_0_06_2023_377_FM_1

L_0_06_2023_377_FM_2

L_0_06_2023_377_FM_3

L_0_06_2023_378_FM_1

L_0_07_2023_53_FM_1

L_0_07_2023_53_FM_2

Skip to content