K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej , odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

⦁ niecka rekreacyjna- sprawozdanie z badań, L/0/06/2023/379/FM/1 z dnia 04.09.2023r.
⦁ niecka sportowa- sprawozdanie z badań  L/0/06/2023/379/FM/1, 2 z dnia 11.09.2023r.
⦁ wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań  L/0/06/2023/379/FM/3 z dnia 11.09.2023r.

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Badania:

L_0_06_2023_379_FM_1

L_0_06_2023_379_FM_2

L_0_06_2023_379_FM_3

L_0_06_2023_379_FM_4

Skip to content