K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej , odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

– niecka rekreacyjna- sprawozdanie z badań, L/0/06/2023/365/FM/1 z dnia 30.10.2023r.
– niecka sportowa- sprawozdanie z badań  L/0/06/2023/364/FM/1 z dnia 16.10.2023r.
– wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań  L/0/06/2023/364/FM/3 z dnia 16.10.2023r.

Woda w natryskach została poddana ponownemu badaniu na obecność Legionelle sp..

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Badania:

L_0_08_2023_365_FM_1

Załącznik(i)

Skip to content