K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej , odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

– niecka rekreacyjna- sprawozdanie z badań, L/0/06/2023/371/FM/C/4 z dnia 06.11.2023 r.
– niecka sportowa- sprawozdanie z badań  L/0/06/2023/371/FM/6 z dnia 06.11.2023 r.
– wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań  L/0/06/2023/371/FM/C/5 z dnia 06.11.2023 r.

Badania:

L_0_08_2023_371_FM_6

L_0_08_2023_371_FM_C_1

L_0_08_2023_371_FM_C_2

L_0_08_2023_371_FM_C_3

L_0_08_2023_371_FM_C_4

L_0_08_2023_371_FM_C_5

 

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Skip to content