K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej, odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

– niecka rekreacyjna- sprawozdanie z badań, L/0/06/2023/366/FM/C/1 z dnia 04.12.2023r.
– niecka sportowa- sprawozdanie z badań  L/0/06/2023/366/FM/6 z dnia 04.12.2023r.
– wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań L/0/06/2023/366/FM/C/2 z dnia 04.12.2023r.

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Badania:

Skip to content