K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej, odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

• niecka rekreacyjna- sprawozdanie z badań, L/0/06/2023/368/FM/2 z dnia 18.12.2023 r.,  L/0/06/2023/369/FM/1 z dnia 28.12.2023r.
• niecka sportowa- sprawozdanie z badań  L/0/06/2023/368/FM/1 z dnia 18.12.2023 r.
• wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań L/0/06/2023/368/FM/3 z dnia 18.12.2023 r.

Badania:

L_0_08_2023_368_FM_1

L_0_08_2023_368_FM_2

L_0_08_2023_368_FM_3

L_0_08_2023_369_FM_1

Skip to content