K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej, odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

• niecka rekreacyjna- sprawozdanie z badań, L/0/12/2023/93/FM/1 z dnia 15.01.2024r. L/0/12/2023/93/M/C/7 z dnia 08.01.2024r.
• niecka sportowa- sprawozdanie z badań L/0/12/2023/92/FM/3 z dnia 08.01.2024r.
• wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań L/0/12/2023/92/FM/C/2( L/0/12/2023/93/M/C/8) z dnia 08.01.2024r.

Badania:

L_0_12_2023_92_M_9-SZATNIA DAMSKA LEGIONELLA

L_0_12_2023_92_M_10 SZATNIA MĘSKA LEGIONELLA

L_0_12_2023_92_M_11 SZATNIA NIEPEŁNOSP. LEGIONELLA

L_0_12_2023_92_M_C_7

L_0_12_2023_92_M_C_8 L_0_12_2023_93_FM_1

Skip to content