K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej, odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

• niecka rekreacyjna – sprawozdanie z badań, L/0/12/2023/103/FM/1 z dnia 25.03.2024r.,
• niecka sportowa – sprawozdanie z badań  L/0/12/2023/102/FM/1 z dnia 18.03.2024r.
• wanny z hydromasażem – sprawozdanie z badań L/0/12/2023/100/FM/3 z dnia 18.03.2024r.,

Badania:

L_0_12_2023_103_FM_1

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Załącznik(i)

Skip to content