K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej, odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

• niecka rekreacyjna – sprawozdanie z badań, L/0/12/2023/104/FM/C/1 z dnia 08.04.2024r., L/0/12/2023/105/FM/1 z dnia 15.04.2024r.,
• niecka sportowa – sprawozdanie z badań  L/0/12/2023/104/FM/3 z dnia 08.04.2024r.
• wanny z hydromasażem – sprawozdanie z badań L/0/12/2023/104/FM/C/2 z dnia 08.04.2024r.

Badania:

L_0_12_2023_104_FM_3

L_0_12_2023_104_FM_4

L_0_12_2023_104_FM_5

L_0_12_2023_104_FM_6

L_0_12_2023_104_FM_C_1

L_0_12_2023_104_FM_C_2

 

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Skip to content