Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej , odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

  • niecka rekreacyjna– sprawozdanie z badań M/0/08/2021/233/FM/1 z dnia 13.09.2021r.,

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Badania:

M_0_08_2021_233_FM_1

Załącznik(i)

Skip to content