K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej, odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

• niecka rekreacyjna – sprawozdanie z badań, L/0/12/2023/547/FM/C/4 z dnia 06.05.2024r.,
• niecka sportowa – sprawozdanie z badań  L/0/12/2023/547/FM/5 z dnia 06.05.2024r.
• wanny z hydromasażem – sprawozdanie z badań L/0/12/2023/547/FM/C/5 z dnia 06.05.2024r.

Badania:

L_0_02_2024_547_FM_6

L_0_02_2024_547_FM_C_1

L_0_02_2024_547_FM_C_2

L_0_02_2024_547_FM_C_3

L_0_02_2024_547_FM_C_4

L_0_02_2024_547_FM_C_5

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Skip to content