K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej, odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

• niecka rekreacyjna – sprawozdanie z badań, L/0/12/2023/548/FM/1 z dnia 13.05.2024r., L/0/12/2023/547/FM/C/10 z dnia 06.05.2024r..
• niecka sportowa – sprawozdanie z badań  L/0/12/2023/547/FM/5 z dnia 06.05.2024r.
• wanny z hydromasażem – sprawozdanie z badań L/0/12/2023/547/FM/C/11 z dnia 06.05.2024r.

Badania:

L_0_02_2024_547_M_C_7

L_0_02_2024_547_M_C_8

L_0_02_2024_547_M_C_9

L_0_02_2024_547_M_C_10

L_0_02_2024_547_M_C_11

L_0_02_2024_548_FM_1

 

 

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Skip to content