Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu ogłasza nabór na stanowisko pracy: INSTRUKTOR/OPERATOR ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ.

Wymagania podstawowe:

 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku,
 • Doświadczenie w wspinaczce (na ścianach sztucznych lub naturalnych),
 • Umiejętność pracy w zespole, sumienność, dyspozycyjność, zaangażowanie,
 • Odpowiedzialność, punktualność oraz pozytywne nastawienie,
 • Wykształcenie minimum średnie,
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy.

Zakres czynności wykonywanych na stanowisku:

 • Bieżąca obsługa klientów,
 • Nadzór nad wspinającymi się osobami,
 • Prowadzenie dla klientów instruktarzu wstępnego,
 • Nadzór nad prawidłowym korzystaniem z urządzeń ścianki wspinaczkowej przez klientów,
 • Prace techniczne związane z obsługą ścianki wspinaczkowej,
 • Obsługa grup zorganizowanych oraz wszystkie prace około wspinaczkowe związane z działalnością ścianki wspinaczkowej,
 • Możliwa praca w systemie zmianowym.

Wymagane dokumenty:

 • Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1),
 • Oświadczenie kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (załącznik nr 3),
 • Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Miejsce i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg lub wysłać pocztą na adres MOSiR (w taki sposób, aby do MOSiR dotarły najpóźniej w ostatnim dniu terminu do składania dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze) w terminie do dnia 02.02.2022r. do godziny 14:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór –  instruktor /operator  ścianki wspinaczkowej”.

Przemysław Smoliński
Dyrektor MOSiR
w Tarnobrzegu

Skip to content