Informujemy, że opłatę abonamentową dla osób zameldowanych na terenie Tarnobrzega, będzie można uregulować gotówką w kasie pływalni lub przelewem bankowym na rachunek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu nr 62 1240 2744 1111 0010 4384 6921, po wejściu w życie Zarządzenia Prezydenta Miasta Tarnobrzega Nr 123/2024 z dnia 10.04.2024 r.
Zarządzenie będzie obowiązujące po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego czyli od 26.04.2024 r.
Skip to content