Przypominamy, że od 1 maja (środa) do 30 września obowiązuje opłata za wjazd na teren Jeziora Tarnobrzeskiego. Poniżej informacje dotyczące abonamentu dla mieszkańca oraz kilka wskazówek związanych z samą opłatą.
Jak wykupić „Abonament dla mieszkańca na wjazd na tereny nad Jeziorem Tarnobrzeskim”?
 1. Wypełnić WNIOSEK* oraz  dokonać  opłaty w wysokości  50,00 zł na wskazany we wniosku rachunek bankowy, lub gotówką w kasie Pływalni  Krytej ul. Niepodległości  2 po uprawomocnieniu się zarządzenia.
 2. Na każdy następny pojazd składany jest odrębny wniosek.
 3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w
  • Urzędzie Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7  – Biuro Obsługi Interesanta stanowisko nr 1 lub 5,
  • lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP na skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Tarnobrzega /43m87xibay/skrytka.
 4. W przypadku składania Wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP składający podpisuje elektronicznie  tylko Wniosek i załącza kopię dowodu wpłaty.
 5. Po weryfikacji poprawności danych zawartych we wniosku numer rejestracyjny pojazdu zostanie dopisany do systemu weryfikującego opłaty za wjazd nad Jezioro Tarnobrzeskie.
 6. Kierujący nie ma obowiązku wystawiania Karty abonamentu za przednią szybę pojazdu – zapis Karty abonamentowej jest zapisem elektronicznym i nie wymaga wydruku.
 7. W przypadku negatywnej weryfikacji składający wniosek zostanie powiadomiony telefonicznie o braku przyznania Karty mieszkańca.

Do pobrania: WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY ABOMANENTOWEJ 2024

WNIOSEK *  – do pobrania na stronach:
www.um.tarnobrzeg.pl
www.mosir.tarnobrzeg.pl
https://bip.tarnobrzeg.pl/artykul/538/3386/karta-abonamentowa-jezioro

Kilka ważnych informacji związanych z opłatą za wjazd na Jezioro Tarnobrzeskie:

📢 Za wjazd na Jezioro opłatę należy uiścić w DNIU POBYTU do godziny 23:59.
📢 Nie ma obowiązku, by opłatę wykonać w ciągu 30 minut, godziny czy też innego czasu.
📢 W przypadku kolejki do automatu można spokojnie poczekać, aż kolejka będzie mniejsza lub skorzystać z płatności w aplikacji o czym niżej piszemy. Przypominamy, że opłata musi być wykonana w DNIU POBYTU.
📢 NIE MA OBOWIĄZKU umieszczenia wydrukowanego biletu w miejscu widocznym w samochodzie. Sprawa z drukowaniem tego obowiązku na bilecie została zgłoszona do operatora automatów.
📢 Bilet należy zachować w przypadku np. źle wprowadzonego numeru rejestracyjnego w celu ewentualnych wyjaśnień.

📢 Za wjazd na Jezioro należy zapłacić w automacie do poboru opłat lub w jednej z dostępnych aplikacji m.in.:

🔵 Anypark
🔵 ePARK 
🔵 Flowbird
🔵 mPay
🔵 mobiParking 
🔵 SkyCash 

 

Skip to content