Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu.”. Prosimy o zapoznanie się z dołączonymi dokumentami.

Dokumenty:

FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY.docx

WZÓR UMOWY.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf

Odpowiedzi na zapytania złożone w postępowaniu prowadzonym w oparciu o wewnętrzną procedurę Zamawiającego na zadanie:

„Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA.PDF

Załącznik(i)

Skip to content