Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz obsługa portierni w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. A. Freyera w Tarnobrzegu ul. Al. Niepodległości 2”. Prosimy o zapoznanie się z dołączonymi dokumentami.

Dokumenty:
ZAPYTANIE OFERTOWE.PDF
FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY.ODT
WZÓR UMOWY.PDF

Skip to content