Prezydent Miasta Tarnobrzega przypomina, że w środę, 15 grudnia 2021 roku upływa termin składania wniosków o stypendium sportowe na 2022 rok dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym w różnych kategoriach wiekowych.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7.

Uwaga, wnioski niekompletne nie podlegają uzupełnieniu!

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Oświadczenie wnioskodawcy, zawodnika (lub rodzica, opiekuna prawnego) o zobowiązaniu się do niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Tarnobrzega o okolicznościach mogących mieć wpływ na pozbawienie stypendium sportowego.
 2. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe zawodnika, a w przypadku reprezentanta kraju dokument potwierdzający powołanie do kadry narodowej.
 3. Oświadczenie o zgodzie zawodnika (lub rodzica, opiekuna prawnego) na przetwarzanie danych osobowych (związane z przyznaniem stypendium sportowego) zgodne  z aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie.
 4. Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi, który:

 1. Jest mieszkańcem Miasta Tarnobrzeg lub uczęszcza do szkoły podstawowej lub średniej z terenu Miasta Tarnobrzega.
 2. W dyscyplinach indywidualnych olimpijskich i paraolimpijskich osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym, w szczególności:
 1. uczestniczył w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy,
 2. zajął miejsce I-VIII w Mistrzostwach Polski,
 3. zajął miejsce I-III w mistrzostwach województwa,
 4. uzyskał powołanie do reprezentacji Polski.
 1. W dyscyplinach drużynowych olimpijskich i paraolimpijskich osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym, w szczególności:
 1. zajął miejsce I-IV w Mistrzostwach Polski,
 2. uzyskał powołanie do reprezentacji Polski.
 1. W dyscyplinach nieolimpijskich osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym, w szczególności:
 1. zajął miejsce  I-VIII w Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy,
 2. zajął miejsce I-III Mistrzostw Polski.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXXIII/366/2020 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30.09.2020 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów oraz nagród za wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

źródło: http://www.tarnobrzeg.pl/aktualnosci/mozna-skladac-wnioski-o-stypendium-sportowe,3284.html

Skip to content