Tarnobrzeska Szkoła Pływania AQUA-SWIM była organizatorem zajęć z nauki pływania, które odbywały się na pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu.
Zajęcia prowadzone były w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” i adresowane były do uczniów z klas I-III tarnobrzeskich szkół podstawowych.
Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” był współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów oraz Miasto Tarnobrzeg, które bierze udział w programie.

Od 1 lutego 2023 roku trenerzy i instruktorzy Tarnobrzeskiej Szkoły Pływania AQUA-SWIM, przystąpili do realizacji zajęć nauki pływania, które prowadzone były w klasach pierwszych, drugich i trzecich szkół podstawowych. Lekcje nauki pływania były prowadzone do 1 grudnia 2023 roku. Łączna liczba dzieci z klas I-III tarnobrzeskich szkół podstawowych, które wzięły udział w programie wyniosła 798 uczniów.  Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas  I-III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

Główne cele projektu:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,
  • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Program powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestniczenia w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną również poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Program został skierowany do wszystkich dzieci – uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Tarnobrzeg i przewiduje bezpłatne zajęcia jeden raz w tygodniu dla każdego uczestnika, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo.

inf. Tarnobrzeska Szkoła Pływania AQUA-SWIM

Skip to content