Jakość wody na Pływalni Krytej

              K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

• niecka rekreacyjna- sprawozdanie z badań SB/134595/12/2018
   z dnia 27.12.18r.,
• niecka sportowa- sprawozdanie z badań SB/01308/01/2019
   z dnia 7.01.19r.,
• wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań SB/130574/12/2018 z dnia 17.12.18r.,

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Badania:

Please follow and like us: