Kontakt

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera
39-400 Tarnobrzeg, Al. Niepodległości 2

Gmina Tarnobrzeg z dniem 1 stycznia wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług prawa i obowiązki jednostek budżetowych, które działały jako odrębni podatnicy.

W następstwie wprowadzanych zmian, od 1 stycznia 2017 r. obowiązywały będą następujące zasady:

1. Faktury lub inne dokumenty podlegające regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług powinny być wystawiane na następujące dane:

Nabywca: Gmina Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8672079199
Odbiorca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. A. Freyera, Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg

2. Na wystawianych dla Państwa fakturach lub innych dokumentach będą widniały następujące dane:

Sprzedawca: Gmina Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8672079199
Nabywca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. A. Freyera, Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg

3. Stroną w kolejnych zawieranych umowach będzie:

Gmina Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8672079199, reprezentowana
przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. A. Freyera, Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg

4. Wszystkie faktury, umowy i inne dokumenty należy doręczać na adres jednostki:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. A. Freyera, Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg

Nr konta: PEKAO S.A. I o/Tbg 62 1240 2744 1111 0010 4384 6921

e-mail – sekretariat@mosir.tarnobrzeg.pl

Strona WWW – www.mosir.tarnobrzeg.pl


TELEFONY:

Pływalnia kryta – tel. +48 15 8225253,

Centrala telefoniczna – tel. +48 15 8229522

Kapelmistrz – wew. 21

Kasa Basenu Krytego – wew. 22

Ratownicy – wew. 24

Siłownia – wew. 26 – e-mail: silownia@mosir.tarnobrzeg.pl

Sekcja Organizacji Imprez – wew. 27 – imprezy@mosir.tarnobrzeg.pl

Portiernia – wew. 28

Dyrektor – wew. 29 – e-mail: dyrektor@mosir.tarnobrzeg.pl

Księgowość – wew. 30, 31 – ksiegowosc@mosir.tarnobrzeg.pl

Dział Kadr – wew. 32 – kadry@mosir.tarnobrzeg.pl

Sekretariat – wew. 33 – sekretariat@mosir.tarnobrzeg.pl

Gospodarz- Kierownik Stadionu – wew. 34 – e-mail: stadion@mosir.tarnobrzeg.pl

Kierownik Działu Technicznego – wew. 35 – technika@mosir.tarnobrzeg.pl

Kierownik Obiektów Sportowych – wew. 37 – obiekty@mosir.tarnobrzeg.pl

Gospodarz- Kierownik Hal Sportowych – wew. 39 – hala@mosir.tarnobrzeg.pl

Gospodarz Osiedlowych Obiektów Sportowych – wew. 39 – orliki@mosir.tarnobrzeg.pl

Specjalista ds. Informatyki i Reklamy – wew. 39 – admin@mosir.tarnobrzeg.pl

Pracownicy Zaplecza Sportowego – wew. 40

Gospodarz- Kierownik Pływalni – wew. 41 – plywalnia@mosir.tarnobrzeg.pl

Punkt Kasowy Siłownia – wew. 42

Pokój socjalny obsługi obiektów – wew. 43

Biuro WOPR

czynne we wtorek 16:00 – 19:00 i czwartek 10:30 – 13:30 (wejście do budynku MOSiR od strony trybun stadionu)

ORLIK 2012 Nadole

tel. 728 920 009

ORLIK 2012 DZIKÓW, BIAŁY ORLIK

tel. 728 828 631

ORLIK 2012 MOKRZYSZÓW

tel. 606 470 246

ORLIK 2012 Przy Szkole Podstawowej Nr 3

tel. 606 472 086

ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 4

tel. 502 457 073

EUROBOISKO przy Szkole Podstawowej Nr 10

tel. 502 455 914

Obiekty Treningowe ZWIERZYNIEC

tel. 694 541 318

Korty Tenisa Ziemnego ZWIERZYNIEC

tel. 532 857 768