Jakość wody  na Pływalni Krytej

K O M U N I K A T 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody  na Pływalni Krytej odpowiada wymaganiom  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach  tj.:

  • niecka rekreacyjna– sprawozdanie z badań SB/54527/05/2019 z dnia 27.05.2019r.
  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań SB/50850/05/2019

         z dnia 20.05.19r.,

  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań SB/50850/05/2019 z dnia 20.05.19r.,

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Badania:

SB_54527_05_2019 Tarnobrzeg Miejski_15535

Please follow and like us: