Jakość wody  na Pływalni Krytej

K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody  na Pływalni Krytej odpowiada wymaganiom  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach  tj.:

 

  • niecka rekreacyjna– sprawozdanie z badań SB/66839/06/2019 z dnia 24.06.2019r.
  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań SB/63543/06/2019 z dnia 17.06.19r.
  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań SB/64002/06/2019 z dnia 17.06.19r.

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Badania:

SB_66839_06_2019 Tarnobrzeg Miejski_15535

Please follow and like us: