Jakość wody na Pływalni Krytej

         K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody  na Pływalni Krytej odpowiada wymaganiom  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach  tj.:

 

  • niecka rekreacyjna– sprawozdanie z badań SB/87345/08/2019 z dnia 12.08.2019r.
  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań SB/76538/07/2019

         z dnia 15.07.19r.,

  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań SB/76460/07/2019 z dnia 15.07.19r.,

BADANIA:

SB_87345_08_2019 Tarnobrzeg Miejski_15535

 

 

 

 

 

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Please follow and like us: