Jakość wody na Pływalni Krytej

K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

• niecka rekreacyjna- sprawozdanie z badań SB/129888/11/2019 z dnia 18.11.2019r.
• niecka sportowa- sprawozdanie z badań SB/129667/11/2019 z dnia 18.11.19r.,
• wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań SB/129212/11/2019 z dnia 18.11.19r.,

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

BADANIA:

SB_129887_11_2019 Tarnobrzeg Miejski_15535

SB_129888_11_2019 Tarnobrzeg Miejski_15535

Please follow and like us: