Jakość wody na Pływalni Krytej

 

K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

  • niecka rekreacyjna– sprawozdanie z badań SB/07673/01/2020 z dnia 27.01.2020 r.,

  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań SB/04713/01/2020 z dnia 20.01.2020 r.,

  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań SB/04205/01/2020 z dnia 20.01.2020 r..

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Badania:

SB_07673_01_2020 Tarnobrzeg Miejski_15535_wer1

Please follow and like us: