Jakość wody  na Pływalni Krytej

K O M U N I K A T

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody  na Pływalni Krytej odpowiada wymaganiom  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach  tj.:

  • niecka rekreacyjna– sprawozdanie z badań SB/13957/02/2020 z dnia 17.02.2020 r.,
  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań SB/13958/022020 z dnia 17.02.2020 r.,
  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań SB/13953/2020 z dnia 17.02.2020 r..

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

BADANIA:

SB_139~1

SB_139~2

SB_139~3

Please follow and like us: