Jakość wody na Pływalni Krytej

K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej w obiegach cyrkulacyjnych , odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

  • niecka rekreacyjna– sprawozdanie z badań SB/69566/07/2020

  • z dnia 13.07.2020r.,

  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań SB/66476/07/2020

z dnia 6.07.20r.,

  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań SB/59636/06/2020 z dnia 22.06.20r..

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Badania:

SB_69566_07_2020 Pływalnia kryta MOSiR, ul. Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg

Please follow and like us: