Jakość wody na Pływalni Krytej

K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej , odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

  • niecka rekreacyjna– sprawozdanie z badań SB/81510/08/2020 z dnia 3.08.2020 r.,

  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań SB/81509/08/2020 z dnia 3.08.2020 r.,

  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań SB/83043/08/2020 z dnia 17.08.2020 r.

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Badania:

SB_83043_08_2020 Pływalnia kryta MOSiR, ul. Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg

Please follow and like us: