Jakość wody na Pływalni Krytej

 

K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej , odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

  • niecka rekreacyjna– sprawozdanie z badań SB/131322/12/2020 z dnia 7.12.2020 r.,

  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań SB/125501/11/2020 z dnia 23.11.2020 r.,

  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań SB/12500/11/2020 z dnia 23.11.2020 r.

 

Badania:

SB_131319_12_2020 Pływalnia kryta MOSiR, ul. Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg

SB_131320_12_2020 Pływalnia kryta MOSiR, ul. Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg

SB_131321_12_2020 Pływalnia kryta MOSiR, ul. Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg

SB_131322_12_2020 Pływalnia kryta MOSiR, ul. Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg

Please follow and like us: