Jakość wody na Pływalni Krytej

 

K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej , odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

  • niecka rekreacyjna– sprawozdanie z badań SB/134698/12/2020  z dnia 14.12.2020r.,

  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań SB/125501/11/2020 z dnia 23.11.2020 r.,

  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań SB/12500/11/2020 z dnia 23.11.2020r..

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Badania:

SB_134698_12_2020 Pływalnia kryta MOSiR, ul. Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg

Please follow and like us: