Jakość wody na Pływalni Krytej

K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej , odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

  • niecka rekreacyjna– sprawozdanie z badań SB/137514/12/2020 z dnia 21.12.2020 r.,

  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań SB/137509/12/2020 z dnia 21.12.2020 r.,

  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań SB/137505/12/2020 z dnia 21.12.2020 r..

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Badania:

SB_137505_12_2020 Pływalnia kryta MOSiR, ul. Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg

SB_137509_12_2020 Pływalnia kryta MOSiR, ul. Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg

SB_137514_12_2020 Pływalnia kryta MOSiR, ul. Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg

Please follow and like us: