Jakość wody na Pływalni Krytej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w komunikacie informuje , że jakość wody na Pływalni Krytej odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.

– niecka rekreacyjna- sprawozdanie z badań SB/90877/09/2018
z dnia 17.09.18r.,
– niecka sportowa- sprawozdanie z badań SB/91157/09/2018
z dnia 17.09.18r.,
– wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań SB/90876/09/2018 z dnia 17.09.18r.,

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w komunikacie informuje , że jakość wody na Pływalni Krytej (natryski szatni męskiej i szatni dla osób niepełnosprawnych) nie odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj. stwierdzone zostało średnie skażenie wody ciepłej bakteriami rodzaju Legionella sp.

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni.

SB_90876_09_2018 Tarnobrzeg Miejski_15535

SB_90877_09_2018 Tarnobrzeg Miejski_15535

SB_91157_09_2018 Tarnobrzeg Miejski_15535

Please follow and like us: