Jakość wody na Pływalni Krytej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera informuje , że jakość wody na Pływalni Krytej odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.

  • niecka rekreacyjna- sprawozdanie z badań SB/91669/09/2017 z dnia 25.09.17r.,

  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań SB/94143/09/2017 z dnia 18.09.17r.,

  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań SB/94144/2017 z dnia 18.09.17r.,

Please follow and like us: