K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej , odpowiada wymaganiom  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach  tj.:

  • niecka rekreacyjna– sprawozdanie z badań L/0/07/2022/164/FM/1 z dnia 26.09.2022r.,
  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań L/0/07/2022/163/FM/1 z dnia 20.09.2022r.,
  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań L/0/07/2022/163/FM/3 z dnia 20.09.2022r.,

 

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Badania:

L_0_07_2022_164_FM_1

Załącznik(i)

Skip to content